آخرین اخبار مدارس


26 دیدبستان پسرانه سما

16 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غلبه بر کمرویی

پل ژاگو

خجالت -اعتماد به نفس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

آداب معاشرت-ایران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های دلنشین

کاظم سعید پور

داستان های موضوعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خانه دوست کجاست؟ (وقایع نگاری پشت صحنه فیلم نامه،

کیومرث پور احمد

فیلم نامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فلفل،چهارده داستان طنز

نجیب محفوظ

داستان های طنز عربی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرای عمومی:مبانی، اعتبار، قلمرو

محمود حکمت نیا

اسلام و حکمت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فلفل،چهارده داستان طنز

نجیب محفوظ

داستان های طنز عربی

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسفندیار و روئین تن (قصه های شاهنامه)

به روایت آتوسا صالحی

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رباعیات حکیم عمر خیام (به دو زبان انگلیسی و فارسی

گردآورنده ابوالفضل میرباقری

شعر فارسی -قرن 5

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهشت فراموش شده:قدر پدر و مادر خود را بیشتربدانید

مهدی خدامیان آرانی

والدین و فرزندان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آفتاب در حجاب

مهدی شجاعی

ادبیات نوجوانان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

عليرضا حق شناس هفشجاني

1379/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ترمه سلطاني هفشجاني

1380/11/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خديجه كنعاني نژاد

1379/11/03

هنرستان پسرانه سما

علي حميدي

1379/11/08

دبستان پسرانه سما

يزدان فرهادي

1388/11/04

دبستان پسرانه سما

ياسين اسدي

1389/11/08

هنرستان پسرانه سما

حسين كياني

1379/11/08

هنرستان پسرانه سما

سيدكيهان بزاز

1379/11/08