آخرین اخبار مدارس


15 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

24 اسفنددبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

25 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های شیرین مثنوی مولوی جلد اول

جعفر ابراهیمی

داستان های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه شیرین سلامان و ابسال

نرگس ابیار

داستان های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غذا و تغذیه در اموزه های دینی و یافته های علمی

مصطفی اخوندی

تغذیه جنبه های مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20ازمون برای شناخت خود

میشل و فرانسواز گولکن

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تکنیک های طلایی کامیابی در درس و امتحانات زندگی

محسن مرتضوی

روانشناسی

هنرستان پسرانه سما

مبانی برق

مسعود عبدالحمیدی

مبانی برق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 ازمون برای شناخت دیگران

میشل فرانسواز گولکن

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه یک ارتباط خوب برقرار کنیم؟

فهیمه جباری

ارتباط بین اشخاص

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخ پزشکی

لیزا یونت

تاریح های علم طب

هنرستان پسرانه سما

جزوه سوالات امتحانی متره و برآورد

منتشران

سوالات امتحانی متره

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

هنرستان پسرانه سما

سیر تا پیاز فارسی دهم

انتشارات گاج

سیرتاپیاز فارسی

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان پسرانه سما

تیم فوتسال هنرستان

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

هنرستان پسرانه سما

تیم رباتیک هنرستان

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قندهاری

مسابقه: مسابقات نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدرضا عياده

1390/04/28

هنرستان پسرانه سما

حامد رحماني

1380/04/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روژين بختي

1382/04/29

دبستان پسرانه سما

آروين مشعلي

1387/04/23