آخرین اخبار مدارس


26 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گناهان زبان در حکایت ها و روایت ها

معصومه بیگم آزرمی

زبان و اخلاق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانشنامه مدرسه ، پزشکی و سلامت

بابک اعتمادی

دایره المعارف پزشکی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درسایه آرزوها

میترا شفقتیان

داستان فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضی کامل پایه نهم ٰ آموزش بهمراه مطالب تکمیلی

سرپرست مولفان: کریم کرمی

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درسایه آرزوها

میترا شفقتیان

داستان فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مصائب حضرت زینب (سلام الله علیها)

رضا موسی کاظمی نائینی

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

احکام آراستگی ظاهری

محمد تقی رکنی لموکی

فقه-رساله علمیه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

داستان ظهور

مهدی خدامیان آرانی

مهدویت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زندگی دلخواه خود را انتخاب کنید

تال بن شاهار

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گروه پنج نفره و کولی ها

انید بلیتون

داستان های لاتین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پندهایی از بزرگان

عبدالله چهاردانگه

آموزش - دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

المراقبات فی اعمال السنه

میرزا جواد ملکی

دعاها

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

عباس حسام پور

1381/01/26

دبستان پسرانه سما

محمدرضا خنيفر

1389/01/25

هنرستان پسرانه سما

مهدي سيلاوي زاده

1381/01/31

هنرستان پسرانه سما

عليرضا مرواني

1380/01/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا وداي

1383/01/29