آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

حکیم ژنده پوش در ترجمان احوال معلم ثانی (فارابی)

محمد صلواتی

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

هلن کلر

مارگارت دیودسن

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه

ریاضی کامل پایه نهم ٰ آموزش بهمراه مطالب تکمیلی

سرپرست مولفان: کریم کرمی

آموزشی

هنرستان پسرانه

سیر تا پیاز فارسی دهم

انتشارات گاج

سیرتاپیاز فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

احکام آراستگی ظاهری

محمد تقی رکنی لموکی

فقه-رساله علمیه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فلفل،چهارده داستان طنز

نجیب محفوظ

داستان های طنز عربی

دبیرستان دوره اول دخترانه

پری دریایی و 28 داستان

هانس کریستین آندرسون

داستان های دانمارکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

پندهایی از بزرگان

عبدالله چهاردانگه

آموزش - دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

یوگا

جیمز هویت

ورزش

دبیرستان دوره دوم دخترانه

غلبه بر کمرویی

پل ژاگو

خجالت -اعتماد به نفس

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دایره المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق

جعفر شیر علی نیا

جنگ ایران و عراق

دبیرستان دوره اول دخترانه

تصویری از یک زندگی

مظفر سربازی

داستان های فارسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

علی قربانیان

مسابقه: حافظ شناسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

سجاد هردانی

مسابقه: قرآنی طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه

آراد ارشاد

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

عرشیا سخایی

مسابقه: حافظ شناسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

مانی نیاز زاده

مسابقه: حافظ شناسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

هستی حمیدی

مسابقه: مسابقات قرآنی

رتبه: اول

دبستان پسرانه 2

سروش احمدزاده

مسابقه: انشاء نویسی ریاست جمهوری

رتبه: اول

دبستان پسرانه

ایلیا نیک سرشت

مسابقه: حافظ شناسی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

مانی وزیری

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه

الناز خرمي

1381/12/05

دبستان پسرانه 2

پرهام صناعي ها

1388/12/05