آخرین اخبار مدارس


20 اردیبهشتهنرستان پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پندهایی از بزرگان

عبدالله چهاردانگه

آموزش - دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مصائب حضرت زینب (سلام الله علیها)

رضا موسی کاظمی نائینی

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زیارت مهتاب: شرح زیارت حضرت فاطمه (س)

مهدی خدامیان آرانی

زیارت نامه - تفسیر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مصریان باستان و همسایگانشان

ماریان بروایدا

مصر - تمدن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

به دنبال مارکوپولو

ساندرین میرزا

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصویری از یک زندگی

مظفر سربازی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حکیم ژنده پوش در ترجمان احوال معلم ثانی (فارابی)

محمد صلواتی

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یوگا

جیمز هویت

ورزش

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های دلنشین

کاظم سعید پور

داستان های موضوعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

به دنبال مارکوپولو

ساندرین میرزا

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پاسخ به شبهات کلامی: امامت

محمدحسن قدردان

امامت - دفاعیه ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آن روزهای نامهربان (یاد رنج هایی که بردیم...)

فاطمه جلالوند

ایران - خاطرات

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي فرجي

1389/03/28

هنرستان پسرانه سما

سهيل اسماعيلي

1380/03/30

دبستان پسرانه سما

آراد ارشاد

1390/03/30

هنرستان پسرانه سما

محمد سياحي

1380/03/30

دبستان پسرانه سما

سينا طرفي

1390/03/30

دبستان پسرانه سما

حميد سرخه

1390/03/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مانيا كوهبائي

1384/03/31