آخرین اخبار مدارس


24 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


هنرستان پسرانه سما

جزوه سوالات امتحانی متره و برآورد

منتشران

سوالات امتحانی متره

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کرامات الحسینیه: معجزات سیدالشهدا

علی میرخلف زاده

معجزات- کرامت ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دایره المعارف پزشکی برای همه

علیرضا منجمی

واژه نامه پزشکی

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرتوی از پیام پیامبر

-

خطبه ها و حکمت ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پندهایی از بزرگان

عبدالله چهاردانگه

آموزش - دینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیا کتاب بخوانیم

جواد محدثی

مطالعه و فراگیری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کرامات الحسینیه: معجزات سیدالشهدا

علی میرخلف زاده

معجزات- کرامت ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آن روزهای نامهربان (یاد رنج هایی که بردیم...)

فاطمه جلالوند

ایران - خاطرات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسفندیار و روئین تن (قصه های شاهنامه)

به روایت آتوسا صالحی

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

گروه مولفین

مشاغل

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 راز موفقیت و آرامش درون

وین دایر

آرامش ذهن

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرشام مهرابي كاكش

1387/08/24