آخرین اخبار مدارس


03 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گروه پنج نفره و کولی ها

انید بلیتون

داستان های لاتین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دایره المعارف پزشکی برای همه

علیرضا منجمی

واژه نامه پزشکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آسمانی ترین عشق

مهدی خدامیان آرانی

چهارده معصوم -احادیث

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آسمانی ترین عشق

مهدی خدامیان آرانی

چهارده معصوم -احادیث

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گروه های خونی

پیتر آدامو

سلامتی -خون

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غزلیات شمس تبریزی

مولانا

شعر فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مصائب حضرت زینب (سلام الله علیها)

رضا موسی کاظمی نائینی

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پاسخ به شبهات کلامی: امامت

محمدحسن قدردان

امامت - دفاعیه ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درسایه آرزوها

میترا شفقتیان

داستان فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

احکام آراستگی ظاهری

محمد تقی رکنی لموکی

فقه-رساله علمیه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دایره المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق

جعفر شیر علی نیا

جنگ ایران و عراق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زندگی دلخواه خود را انتخاب کنید

تال بن شاهار

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

محمد خسروي نژاد

1380/05/29

هنرستان پسرانه سما

محمدرضا جابري

1380/05/31

دبستان پسرانه سما

محمدطاها شريف پور

1390/05/26

دبستان پسرانه سما

اميرحسين حسني

1391/05/27

هنرستان پسرانه سما

ذوالفقار بيت سياح

1381/05/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قندهاري علويجه

1382/05/31