آخرین اخبار مدارس


24 اسفنددبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

25 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه شیرین سلامان و ابسال

نرگس ابیار

داستان های کهن

هنرستان پسرانه سما

مبانی برق

مسعود عبدالحمیدی

مبانی برق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غذا و تغذیه در اموزه های دینی و یافته های علمی

مصطفی اخوندی

تغذیه جنبه های مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های شیرین مثنوی مولوی جلد اول

جعفر ابراهیمی

داستان های کهن

هنرستان پسرانه سما

جزوه سوالات امتحانی متره و برآورد

منتشران

سوالات امتحانی متره

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه یک ارتباط خوب برقرار کنیم؟

فهیمه جباری

ارتباط بین اشخاص

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخ پزشکی

لیزا یونت

تاریح های علم طب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 ازمون برای شناخت دیگران

میشل فرانسواز گولکن

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تکنیک های طلایی کامیابی در درس و امتحانات زندگی

محسن مرتضوی

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

امیل

ژان ژاک روسو

اموزش و پرورش

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مانیتیسم شخصی

پل ژاگو

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قندهاری

مسابقه: مسابقات نقاشی

رتبه: اول

هنرستان پسرانه سما

تیم فوتسال هنرستان

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

هنرستان پسرانه سما

تیم رباتیک هنرستان

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

اميرعباس مديري

1379/02/01

هنرستان پسرانه سما

ابوالفضل خميسي

1380/02/03

دبستان پسرانه سما

سهيل خوشبخت

1390/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اليسا حميد

1380/02/05

دبستان پسرانه سما

سپهر خوشبخت

1390/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا اميني

1378/02/07

دبستان پسرانه سما

اميرحسين شهبازي

1390/02/07

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حميد

1387/02/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمين بني تميم

1382/02/01