آخرین اخبار مدارس


25 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنر

دکترعلی شریعتی

اخلاقی تربیتی اعتقاد

هنرستان پسرانه سما

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20ازمون برای شناخت خود

میشل و فرانسواز گولکن

روانشناسی

هنرستان پسرانه سما

سیر تا پیاز فارسی دهم

انتشارات گاج

سیرتاپیاز فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

امیل

ژان ژاک روسو

اموزش و پرورش

هنرستان پسرانه سما

جزوه سوالات امتحانی متره و برآورد

منتشران

سوالات امتحانی متره

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه یک ارتباط خوب برقرار کنیم؟

فهیمه جباری

ارتباط بین اشخاص

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بینوایان ماریوس

ویکتور هوگو

داستان های فرانسه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه کتاب های دانش پایه جانوران

محمد علی شمیم

ویژگی های جانوران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غذا و تغذیه در اموزه های دینی و یافته های علمی

مصطفی اخوندی

تغذیه جنبه های مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه شیرین سلامان و ابسال

نرگس ابیار

داستان های کهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مانیتیسم شخصی

پل ژاگو

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان پسرانه سما

تیم رباتیک هنرستان

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

هنرستان پسرانه سما

تیم فوتسال هنرستان

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

محمدحسين سجيلي

1379/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده ساناز موسوي

1379/10/24

دبستان پسرانه سما

احسان غبيشاوي

1387/10/23