آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه 2

دبستان پسرانه 2

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

گروه های خونی

پیتر آدامو

سلامتی -خون

دبیرستان دوره اول دخترانه

روانشناسی زنان

کارن هورنای

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

به دنبال مارکوپولو

ساندرین میرزا

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه

بیا کتاب بخوانیم

جواد محدثی

مطالعه و فراگیری

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زندگی دلخواه خود را انتخاب کنید

تال بن شاهار

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

هلن کلر

مارگارت دیودسن

ادبیات نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه

آرای عمومی:مبانی، اعتبار، قلمرو

محمود حکمت نیا

اسلام و حکمت

هنرستان پسرانه

مبانی برق

مسعود عبدالحمیدی

مبانی برق

هنرستان پسرانه

پرسمان انگلیسی دهم گاج

انتشارات گاج

پرسمان انگلیسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نیروی مثبت سپاسگذاری

جی پی واسوانی

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

خانه دوست کجاست؟ (وقایع نگاری پشت صحنه فیلم نامه،

کیومرث پور احمد

فیلم نامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دانشنامه مدرسه ، پزشکی و سلامت

بابک اعتمادی

دایره المعارف پزشکی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

عرشیا سخایی

مسابقه: حافظ شناسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

آراد ارشاد

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

هستی حمیدی

مسابقه: مسابقات قرآنی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

مانی وزیری

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

مانی نیاز زاده

مسابقه: حافظ شناسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

ایلیا نیک سرشت

مسابقه: حافظ شناسی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

سجاد هردانی

مسابقه: قرآنی طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه 2

سروش احمدزاده

مسابقه: انشاء نویسی ریاست جمهوری

رتبه: اول

دبستان پسرانه

علی قربانیان

مسابقه: حافظ شناسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه

الناز خرمي

1381/12/05

دبستان پسرانه 2

پرهام صناعي ها

1388/12/05