آخرین اخبار مدارس


30 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

گروه مولفین

مشاغل

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آن روزهای نامهربان (یاد رنج هایی که بردیم...)

فاطمه جلالوند

ایران - خاطرات

هنرستان پسرانه سما

آموزش فیزیک دهم قلم چی

گروه مولفان

آموزش فیزیک دهم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مصائب حضرت زینب (سلام الله علیها)

رضا موسی کاظمی نائینی

سرگذشت نامه

هنرستان پسرانه سما

سیر تا پیاز فارسی دهم

انتشارات گاج

سیرتاپیاز فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

گروه مولفین

مشاغل

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رباعیات حکیم عمر خیام (به دو زبان انگلیسی و فارسی

گردآورنده ابوالفضل میرباقری

شعر فارسی -قرن 5

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی با شرح لغات

محمد شمس الدین حافظ

شعر فارسی - قرن 8ق.

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 راز موفقیت و آرامش درون

وین دایر

آرامش ذهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آن روزهای نامهربان (یاد رنج هایی که بردیم...)

فاطمه جلالوند

ایران - خاطرات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 راز موفقیت و آرامش درون

وین دایر

آرامش ذهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هلن کلر

مارگارت دیودسن

ادبیات نوجوانان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

پارسا رضاپور

1379/08/05

هنرستان پسرانه سما

محمد رادفر

1380/08/07

هنرستان پسرانه سما

محمدمهدي آل خميس

1379/08/04